Czyszczenie posadzek kamiennych

Gruntowne czyszczenie posadzek stanowi pierwszy etap prac. Ma ono na celu usunięcie wszelkich zabrudzeń, środków impregnujących i innych nakładanych w czasie użytkowania posadzki. Poprawnie przeprowadzone doczyszczanie posadzki kamiennej, dobór odpowiedniego rodzaju technologii oraz środków w zależności od rodzaju posadzki jest bardzo ważny dla późniejszych etapów prac, finalnego efektu oraz utrzymywania się tego efektu jak najdłużej.

Czyszczenie posadzek kamiennych Kraków